เกาะง่าม

อยู่ติดกับเกาะช้างไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 200 เมตร มีภูมิประเทศเป็นภูเขาแฝด 2 เกาะ ติดกันโดยมีเนินทรายขนาดใหญ่เชื่อมตรงกลาง ชายหาดส่วนใหญ่เป็นหิน มีหาดทรายเล็กๆ 2 – 3 หาด มีทะเลสาบขนาดใหญ่ 1 แห่งและเล็ก 1 แห่ง เกิดจากแนวเขาที่โอบน้ำทะเลไว้จึงเป็นบริเวณที่คลื่นลมสงบ เกาะง่ามเป็นเกาะที่ยอดเยี่ยมสำหรับการชมทัศนียภาพที่งดงามของเกาะใกล้เคียงได้แก่ เกาะหมาก เกาะหวายและเกาะเหลายา

การเดินทาง
จากแหลมงอบ จังหวัดตราดใช้เวลาเดินทางโดยเรือเพียง 2 ชั่วโมง และจากเกาะช้างนักท่องเที่ยวสามารถเช่าเหมาเรือประมงหรือซื้อแพ็คเกจทัวร์จากรีสอร์ทในเกาะช้างเดินทางมาท่องเที่ยวได้
/ขอบคุณ สวัสดี.com