วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกครั้งแรกของประเทศไทย

ประเทศไทย หนึ่งใน 14 ประเทศจดทะเบียนและอนุมัติให้ใช้วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกครบทั้ง 4 สายพันธุ์  ไข้เลือดออก เป็นอีกหนึ่งมหันตภัยร้ายที่สร้างภาระและปัญหาในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย มานานกว่า 5 ทศวรรษ โดยประชากรกว่าครึ่งโลกล้วนอาศัยอยู่ในเขตที่ไข้เลือดออก สามารถระบาดได้

นอกจากนี้ในแต่ละปีพบว่า มีผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกทั่วโลกกว่า 400 ล้านราย โดยแนวโน้มการระบาดของไข้เลือดออกนั้นเพิ่มมากขึ้น ถึง 30 เท่าในระยะเวลา 50 ปี และแต่ละปีทั่วโลกต้องสูญเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 3 แสนล้านบาท ในการรักษาไข้เลือดออก  แต่จากความพยายามของนักวิจัยในหลายประเทศ ทั่วโลกเพื่อหาวิธีป้องกันไข้เลือดออก ล่าสุดได้มีการ จดทะเบียนวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกแล้วใน 14 ประเทศ โดยประเทศไทยได้รับการจดทะเบียนและอนุมัติให้ใช้เมื่อเดือนตุลาคม 2559  ศ.พญ.อุษา ทิสยากร นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งเอเชีย และ รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย จึงได้นำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัคซีนป้องกัน ไข้เลือดออกชนิดแรกของโลก มาเผยแพร่เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับประชาชนทั่วไป รวมถึงคุณแม่และผู้ปกครอง โดยเฉพาะในด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการป้องกัน  วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกได้จริงหรือ ศ.พญ.อุษา ทิสยากร ให้ข้อมูลว่า เนื่องจากไวรัสไข้เลือดออก มี 4 สายพันธุ์ นักวิจัยจำเป็นต้องคิดค้นวัคซีนให้สามารถป้องกันไข้เลือดออกได้ครบทั้ง 4 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายนักวิจัยเป็นอย่างมากแต่ก็สามารถทำได้สำเร็จแล้ว สาเหตุที่ต้องทำให้ครบทั้ง 4 สายพันธุ์เพราะเรา ไม่สามารถทราบได้ว่าสายพันธุ์ใดจะกลับมาระบาด ในช่วงใดบ้าง จากการทำการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 40,000 คน ใน 15 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย พบว่าวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกสามารถป้องกันไข้เลือดออกทั้ง 4 สายพันธุ์ได้เกินครึ่งคือ 65.6% ช่วยป้องกันการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ 80.8% และป้องกันการเกิดไข้เลือดออกแบบร้ายแรงได้ถึง 93.2 แม้จะยังไม่ครบทั้งหมด 100% แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรที่จะช่วยป้องกันให้คุณได้เลย.  ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth